logo

KURULUŞ

HazerFen Kimya, 2013 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TGSD  desteği kapsamında “Akıllı Polimerler ile Pişik Yapmayan Bebek Bezi” projesini kabul etmesi ile  Erciyes Teknopark' ta Prof. Dr. Orhan HAZER tarafından akademisyen şirketi olarak kurulmuş ve 01.04.2015 tarihinden itibaren şirket merkezini Bozok Teknopark'a taşımıştır. Deneysel faaliyetlerini ise Yozgat İŞGEM içerisinde alanında ilk olan 200 m2 kapalı alana sahip Ar-Ge laboratuvarında başlamış laboratuvarını Bozok Teknopark içerisine taşımış ve modern bir Ar-Ge laboratuvarı kurmuştur. Şirketin kurucusu yaklaşık 14 yıldır Bozok Üniversitesinde akademisyen olarak çalışmaktadır. Sanayinin ihtiyacı olan kimyasal konularda çözüm bulabilmek ve sunabilmek üzere ortaya çıkmış bir şirkettir. Bunun yanında Ar-Ge çalışmaları, proje yazımı, danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Şirketimiz özellikle patent ve know-how korumalı çalışmalar yürütmektedir.

MİSYON ve VİZYON

Yapmış olduğu çalışmalarla şirketimizin misyonu,

Üniversite-Sanayi işbirliğini sağlamak,

Üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak,

Yenilikçi, teknolojik ve yüksek verimlilik amacı ile Ar-Ge yapmak, böylece ülke ekonomisine ve bilime katkı sağlamaktır.

Bu çerçevede vizyonumuz; araştırmacı ve üretime endeksli bir çalışmadır.