Hazerfen

'Geri Dönüşümün En Doğal Hali'

  2013 yılında Prof. Dr. Orhan HAZER tarafından kurulan Hazerfen Kimya bünyesinde bütün projelerdeki ama hedef çevreyi ve doğayı korumayla beraber ekonomiye de katkı sağlamaktı.

  Özellikle Natural Aquatic Samanlı Su Tutucu projesinde yine suyu koruma ön plana çıktığını görebiliriz. Sadece çevreye değil aynı zamanda ekonomiye katkıyı hedef alan projemizden biridir Hazerfen Recycling.

  Bu proje kapsamında başta elektronik atık olmak üzere kıymetli metal içeren bütün atıklar değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. Fakat proje sadece ekonomiye kazandırma olmayıp bu geri dönüşümü en doğal yöntemlerle minimum kimyasal kullanımı ve maksimum doğal malzeme kullanımıyla gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

  Nihai olarak Hazerfen Recycling çevreyi korurken ülke ekonomisine de katkı sağlamayı amaçlamış bir projedir. Bu kapsamda şirketimizde bir geri dönüşüm alt yapısı kurulmuş ve bu alt yapıyla geri dönüşümde kullanılabilecek doğal malzemeler hem araştırılmakta hem de uygulanmaktadır.